กิจกรรมโชว์ชุมนุม - สุนทรียศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 2566
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดกิจกรรมโชว์ชุมนุม - สุนทรียศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นนักกิจกรรม นำเสนอผลงานเพื่อตอบแทนสังคม ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี ขับร้อง การแสดงและ
กีฬา
ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/galleries/269
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0