นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 2566
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ “ป.ปลา ตาโต” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักชื่อของปลาชนิดต่างๆ และรูปร่างลักษณะของปลาแต่ละชนิด ร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่น มีประสบการณ์และได้รับความสนุกสนานร่าเริง มีทักษะในการสังเกตุ สำรวจ ร่วมทำกิจกรรมด้วยความสนใจ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง
ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/galleries/270
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0