กิจกรรมค่าย PYP English Camp 2023 P4 – 5

วันเสาร์ที่ 16 ก.ย. 2566
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
จัดกิจกรรมค่าย PYP English Camp 2023 P4 – 5 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
*กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Recreation)
*เวลา 09.45 – 11.15 น. กิจกรรมเข้าฐาน(ภาคเช้า 3 ฐาน)group ละ 50 คน
• ฐานที่ 1: Crazy verb relay ศูนย์กีฬาอติเศรษฐ์ (ปีกซ้าย)
• ฐานที่ 2: Spell it out ศูนย์กีฬาอติเศรษฐ์ (ปีกขวา)
• ฐานที่ 3: Outdoor Scavenger hunt สนามกลางแจ้ง-บริเวณสระว่ายน ้า
• ฐานที่ 4: Flashcard circle duel หน้าโรงอาหาร-หน้าห้องฝ่ าย
• ฐานที่ 5: Vocabulary Bingo โรงอาหารอติเศรษฐ์
• ฐานที่ 6: Whisper Game ต้นไทร หน้าห้องดุริยางคศิลป
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0