กิจกรรมลด อ้วน ผอม เตี้ย

วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2566

     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยสุขภาพและโภชนาการ จัดกิจกรรมลด อ้วน ผอม เตี้ย เพื่อให้นักเรียนที่มีพัฒนาการทางด้านโภชนาการดีขึ้น ประจำเดือน กันยายน 2566 ภาคเรียนที่ 1 / 2566

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0