รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลสนับสนุน

วันพุธที่ 27 ก.ย. 2566

           โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนัยนา จะด่ะ ม.2/1 คณะฮัวบุ๋น รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลสนับสนุน จากสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วม “การแข่งขันกล่าวประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมของสมาคมจงหัว แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0