น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน

วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสุนันท์  มะลิชู ผู้อำนวยการ และทีมบริหาร ให้การต้อนรับ น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  คณะศึกษานิเทศก์ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และเยี่ยมชมโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0