แผนกคุณลักษณะนักเรียน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางสาวสิริกุล  ร่วมสกุล

นางสาวสิริกุล ร่วมสกุล

หัวหน้างานจริยธรรม

นายจิรกิตติ์ งานประเสริฐกิจ

นายจิรกิตติ์ งานประเสริฐกิจ

หัวหน้างานด้านปัญญา

นางสาวสุจิตรา ยาแดง

นางสาวสุจิตรา ยาแดง

หัวหน้าด้านสุขลักษณะ

นางสาวลัดดาวัล บุญพาฤทธิ์

นางสาวลัดดาวัล บุญพาฤทธิ์

หัวหน้างานด้านสปิริต

นางศรีสะอาด อนุกูล

นางศรีสะอาด อนุกูล

หัวหน้างานด้านสุนทรียศาสตร์

นางสาววิภาดา  คล่องทะเล

นางสาววิภาดา คล่องทะเล

เลขานุการแผนก

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0